Chráním a zvětšuji vaše osobní bohatství.

 

Vaše peníze = Vaši dělníci

 

Jak dobře jsou placeni vaši dělníci ?     Vaše odložené peníze ?

 

 

Za cíl spoření (investování) můžeme označit snahu naspořit konkrétní částku či částky, které pokryjí naše plánované potřeby

Obecně investičním nástrojem rozumíme aktivum, které slouží k rozmnožování bohatství. Mezi základní druhy investičních instrumentů patří:

•    finanční investiční instrumenty (např. cenné papíry, finanční deriváty)
•    reálné investiční instrumenty (např. nemovitosti, drahé kovy, umělecké sbírky)

 

Správa aktiv pro malé i velké investory

 

Důležité sdělení č.1

Většina lidí žije v iluzi, že jsou peníze v bankách a státních programech pojištěné a vše ostatní je rizikové. Nevyužívají největší síly, která jim může pomoci bohatnout a to je složené úročení.

Zatímco vliv státních příspěvků a daňových odpočtů na celkovém výsledku spoření s časem klesá a klesá, neboť příspěvek dostanu ke spořené částce pouze jednou, zhodnocení se kumuluje dál a dál, podobně jako se nabaluje sněhová koule valící se po stráni dolů.

Jak funguje složené úročení, asi netřeba dále popisovat. Je to nejdůležitější princip finanční matematiky a prazáklad veškerého investování.

 

Důležité sdělení č.2

Drobné ponechte v matraci - ostatní peníze rozumně investujte...

 

 

Odládejte své peníze tam, kde se to vyplatí ...

Tel: 607 964 192

Tisknout stránku